„Ti vagytok a föld sója, […]
Ti vagytok a világ világossága.” (Máté 5:13-17)

168 órás dicsőítés: Mert az Atya valóban méltó rá!

A dicsőítés, a Mindenható Isten énekkel és hangszerekkel történő magasztalása szerves része volt az Ószövetségi zsidó nép hitének, a Biblia elbeszélése szerint korabeli vallásgyakorlás gyakran nyilvánult meg ebben a formában. A Krónikák könyve is tanúsítja, hogy Dávid király és Salamon király idején a dicsőítésben szolgáló leviták száma több ezer főtt tett ki, a Zsoltárok könyvében is olvashatjuk a számos dallamra, hangszerre vonatkozó utalást. Isten egész egyszerűen méltó a folyamatos dicsőítésre, amely amellett, hogy az igazi, őszinte Isten-ember kapcsolat egyik „magától értetődő”, Isten jelenlétében őszintén felszínre törő kifejezésmódja, hatalmas szellemi erővel is bír: képes megtisztítani egy-egy adott terület (város, ország) feletti „szellemi, spirituális légteret”. Az Imádság Háza modern mozgalom több évtizedes múltra tekint vissza a világon (Jeruzsálem, Izrael; Kansas City, Amerikai Egyesült Államok; Augsburg, Németország; és számos egyéb helyszín mellett Budapest, Magyarország) és egyre több közösség indul el az Úr kegyelméből! Hazánkban elsők között alakult a Budapesti Imádság Háza, majd követte az Őrtüzek Imádság Háza, és hasonló közösség működik Sülysápon, Pécsett, Kecskeméten, Debrecenben, Miskolcon, Pécelen és már Sopronban is. Folyamatosan alakulnak kezdeményezések is a Lélek erejéből, hála a sok odaszánt szolgálónak és a köréjük szerveződő, összetartó testvéri közösségeknek). Nem csak Imádság Házakban van dicsőítés, számos felekezetnél a dicsőítés már fontos része lett a közösségi összejöveteleknek, sőt több katolikus templom is megnyitotta kapuit a Szentmiséken az orgona mellett a dicsőítő szívek énekkel, hangszerekkel (gitárral, zongorán, hegedűvel, fuvolával, etc.) történő megnyilvánulásainak.

„Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak”

(Efezus: 5:19)

Nekünk Jézus Krisztus követőinek „szellemi, spirituális légtér” megtisztításán túl fontos szerepünk van. Mindennapjainkban tanítványként kell(ene) éljünk: „ízt és fényt” kell(ene) adnunk a világnak, az életnek, a többi embernek! Feladatunk van. Az Atya mindent megtett az örök életünk visszanyerése, a testi és lelki üdvözülésünk érdekében. „A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: „Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat.” Ő így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított, az mondta nekem: Vedd az ágyadat, és járj!” Megkérdezték tőle: „Ki az az ember, aki azt mondta neked: Vedd fel és járj!?” De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: „Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.” Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.”
(János 5: 17)

A zsidó hagyomány szerint, a Teremtés 6. napján nagyon sok minden történt: az ember teremtése, de a bűnbeesés, sőt az Éden kertből történő kiűzetés is. "Elvégeztetett" – mondja Jézus a Kereszten (János 19:30) Isten kegyelmes. A Teremtés 6. Napja nem érhetett drámával és szenvedéssel véget! Valójában Jézus Krisztus üdvözítő, örök életet adó, a Gonoszt egyszer és mindekorra legyőző áldozatával ért véget! Ezzel az Atya befejezte a Teremtést, hiszen VALÓJÁBAN MINDEN ADOTT AZ ÜDVÖSSÉGÜNKHÖZ. Tehát, az Atya megpihent, és ránk emberekre vár, hogy megtegyük azt, amit már nekünk adott: kövessük az Utat, az Igazságot, amely Hozzá a Szerető Atyához vezet: Jézus Krisztus a Messiás útját. A Teremtés Shabbat-ja fontos témája a 168 órás dicsőítésnek. Az Atya várja, hogy felismerjük: neki már nem kell tennie semmit azért, hogy Hozzá megérkezzünk! Ő már elvégezte a 6 nap munkáját és Bennünket vár. Közeledjünk mi az Úr felé. Teremtsünk mi olyan légkört, amely alkalmas Jézus Második Eljövetelét megalapozni! Vegyük észre, hogy mit jelent valójában: "Elvégeztetett!". Legyünk a föld sója és a világ világossága!

„Isten, én Istenem, pirkadatkor már előtted virrasztok, Téged szomjaz a lelkem, utánad sóvárog a testem, puszta, úttalan, víztelen vidéken.”

(Zsoltárok 63:1-2)

A 2022. július 10-17. között nemzetközi szolgálókkal megvalósuló 168 órás dicsőítés folyamatos dicsőítés megfelelő szellemi hátteret ad annak, hogy közbenjárjunk közös imával a következő támákban:

+ újabb megtérésekért a Világon, Európában és a Kárpát-medencében, az üldözött kereszténykért,
+ Európa Zsidó-Keresztény alapjainak és Zsidó-Keresztény értékeinek megőrzéséért,
+ a betemetődött szellemi kutak tisztításáért, újra nyitásáért,
+ a működő egyházakért, felekezetekért, imádság házakért, és keresztény, messiási zsidó közösségekért, szolgálatokért, zenekarokért,
+ a járványhelyzet végleges megszűnéséért, a NEK2021 és az Ez az a nap! szervezéséért,
+ a V4 testvéri együttműködés érdekében, a térségbeli béke, a kölcsönös szomszédi segítség és testvéri
szeretet erősödéséért,
+ a szellemi légtér tisztulásáért a Világon, Európában és Magyarországon.

Legyen a 168 órás dicsőítés méltó folytatása a korábbi, 2019. nyarán tartott 72 órás dicsőítés – Keresztény Sziget rendezvénynek! Ismét sok külföldi szolgálót várunk és számos hazai közösség, Imádság Háza, zenekar képviselteti magát. Ahogy tavaly ősszel az Új Teremtés Konferencia üzente: Legyünk tanítványok! Emeljük fel a világot Krisztus nyomdokain járva, készítsük fel világot az Úr második eljövetelére, higgyük el: Elvégeztetett. Boldogságunk, Megváltásunk, Örök Életünk elkészült mű. Az Atya gondoskodó Isten. Az Atya mindent elkészített. Az Atya szeret bennünket, közvetlenül Téged is!

Örüljetek az Úrban mindekor! Ismét mondom: örüljetek!

Regisztráció
Dicsőítésre